Arati

Arati
Item# CDARAT
$10.00
This item is currently out of stock!

sung by Swami Chidananda.

Morning Arati includes: Pratah Smarami, Guru Brahma, Visuddha Vijnanam, Prakrtim Paramam, Vivekajananda, Bhav-Sagar Taran, Song of the Sannyasin, Pranam.

Evening Arati includes: Khandana, Om Hrim, Sarva Mangal, Prakrtim Maramam, Mranam.